Ingersoll Rand | 钴合金钻头套件

DBKCB-20E, accessory

钴合金钻头套件

钴合金钻头适用于长时间高温钻削的场合。 适用于硬化不锈钢、铸铁及钛的重载荷钻削。

规格包括
(2)1/16", (2) 5/64", (2) 3/32", (2) 7/64", (2) 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"

产品特点

  • 加入钴金属,提高了钻头的保护性和耐用性
  • 全面研磨,质量优良

 


© 2016 Ingersoll Rand. All rights reserved.