Ingersoll Rand | LA412-EU

LA412-EU new

LA412-EU

可反向,带强制离合器的枪式螺丝刀
应用广泛的枪式螺丝刀,具有所有扭矩的强制闭锁。

产品特点

  • 带反向开关的扳机
  • 可变速扳机
  • 把手排气

 


© 2016 Ingersoll Rand. All rights reserved.