109XPA

109XPA Wrench Ratchet p001

109XPA

最优化传动比和气流,实现额外的性能,加上优越的耐用性

产品特点

  • 300rpm空转时最大扭矩为76 ft-lb (103 Nm)
  • 可变速度杠杆型风门
  • 360°可调排气口引导气流远离操作人员和工作区域

 


© 2016 Ingersoll Rand. All rights reserved.