1 Series Angle Drill

1LL1A1, Drill Angle_p001, Library

1 系列

品質與性能,合理的價格

1系列氣鑽結合了經考驗的品質和每天的日常生產演練的經濟性能。

產品特點

  • 把手經輕量的塗層處理,更易操作。
  • 速度: 2700 到 3700 RPM
  • 失速扭矩: 10 到 14 in.-lb. / 1.1 到 1.6 Nm

 


© 2016 Ingersoll Rand. All rights reserved.